Blog

Šta je organska poljoprivreda

Šta je organska poljoprivreda?

09. Januar 2023. godine

"Organska poljoprivreda je holistički sistem upravljanja proizvodnjom koji promoviše i unapređuje zdravlje agroekosistema, uključujući biodiverzitet biološke cikluse i biološku aktivnost...

Detaljnije
Kompost i kompostiranje

Kompost i kompostiranje

17. Decembar 2022. godine

Kompostiranje je kontrolisan, aerobni (zahtevan kiseonik) proces koji pretvara organske materijale u hranljivim materijama bogato zemljište ili malč kroz prirodnu razgradnju. Krajnji...

Detaljnije
Algo Alfa

Algo Alfa preparat

22. Novembar 2022. godine

Algo Alfa je preparat na bazi ekstrakta braon morske alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu. Sadrži izbalansiran odnos makro i mikro elemenata, prirodnih hormona (citrokinina,auksina...), kao i veću...

Detaljnije
Upotreba biostimulatora na bazi alge u proizvodnji paprike

Upotreba biostimulatora na bazi alge u proizvodnji paprike

20. Oktobar 2022. godine

Paprika (Capsicum annuum L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice pomoćnica (Solanaceae). Stabljike su uspravne, pri osnovi odrvenele, u gornjem delu razgranate...

Detaljnije
Upotreba biostimulatora na bazi alge na poljima lubenice

Upotreba biostimulatora na bazi alge na poljima lubenice

15. Septembar 2022. godine

Lubenica (Citrullus lanatus) ili bostan pripada porodici tikvi. Gaji se na njivama, plantažama, plastenicima. Lubenica je jednogodišnja zeljasta biljka, uglavnom zelene boje sa šarama ...

Detaljnije
Algo Composter

Algo Composter

17. Avgust 2022. godine

Za potrebe revitalizacije i sanacije ekoloških problema, kao i za preventivno delovanje kako ne bi dolazilo do ozbiljnih ekoloških katastrofa, kompanija je razvila proizvod na bazi braon morske alge, Algo Composter. Razvijen je sa ciljem ...

Detaljnije
Sistem prečišćavanja otpadnih voda

Sistem prečišćavanja otpadnih voda

13. Jul 2022. godine

Veoma je bitno govoriti o problemu otpadnih voda, kao i načinu zaštite voda od zagađenja. Voda predstavlja izvor života na Zemlji i kao takvu neophodno je čuvati. Pre nego počnemo sa pričom o ...

Detaljnije
Samo jedna Zemlja

"Samo jedna Zemlja"

16. Jun 2022. godine

U univerzumu se nalaze milijarde galaksija, u našoj galaksiji su milijarde planeta, ali postoji samo jedna planeta Zemlja – to je glavna poruka ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine. Globalna kampanja ...

Detaljnije
Otpadne vode – poreklo i karakteristike

Otpadne vode – poreklo i karakteristike

23. Maj 2022. godine

Razvoj civilizacije uslovio je sve veće korišćenje vodenih resurs, ali i njihovo intezivnije zagađenje prilikom puštanja neprečišćenih ili nedovoljno prečišćenih otpadnih ...

Detaljnije
Da li postoji način da se smanji količina otpada na deponijama?

Da li postoji način da se smanji količina otpada na deponijama?

11. April 2022. godine

Postoji. Pre svega potrebno je da postoji tehnička mogućnost razvrstavanja i prerade razvrstanog otpada, kao što to postoji u ekonomski i privredno razvijenim zemljama ...

Detaljnije
Septičke jame – primena preparta Algo Composter

Septičke jame – primena preparta Algo Composter

16. Mart 2022. godine

Septička jama se gradi u onim područjima gde ne postoji izgrađen gradski kanalizacioni sistem. Služi za skladištenje otpadnih voda i time sprečava širenje neugodnih mirisa i zaraze. ...

Detaljnije
Uzroci stresa kod biljke i dejstvo biostimulatora na smanjenje njegovog štetnog dejstva

Uzroci stresa kod biljke i dejstvo biostimulatora na smanjenje njegovog štetnog dejstva

03. Februar 2022. godine

Ljudi su uglavnom navikli da se o stresu priča kao bolesti savremenog čoveka, ali on je poznat od davnina samo je moderan način života doveo do toga da se ...

Detaljnije
Žetveni ostaci – primena Algo PreOr preparata

Žetveni ostaci – primena Algo PreOr preparata

20. Januar 2022. godine

Da li razmišljamo kako da sačuvamo plodnost naših parcela ili činimo baš ono što će umanjiti količinu humusa u zemljištu? Odgovornost je najviše naša, jer je zemljište važan ...

Detaljnije
Zemljišni mikroorganizmi – uloga i uticaj u poljoprivredi

Zemljišni mikroorganizmi – uloga i uticaj u poljoprivredi

20. Decembar 2021. godine

Mikroorganizmi su veoma stara grupa organizama, negde oko 4 milijardi godina i imali su ulogu u formiranju života na Zemlji, a i danas učestvuju u njegovom održavanju. Sam naziv kaže ...

Detaljnije
Značaj primene stajnjaka u poljoprivredi – primena Algo Composter preparata

Značaj primene stajnjaka u poljoprivredi – primena Algo Composter preparata

22. Novembar 2021. godine

Stajnjak je najstarije i najčešće korišćeno organsko đubrivo. S obzirom da sadrži brojne makro – i mikroelemente i mikroorganizme smatra se...

Detaljnije
Ascophyllum nodosum

Ascophyllum nodosum

20. Oktobar 2021. godine

Ascophillum nodosum je krupna morska, smeđa alga (Phaeophiceae) iz porodice Fucaceae, jedina vrsta u rodu Ascophyllum. To je morska trava koja raste samo u severnom Atlantskom okeanu ...

Detaljnije
Cvetanje algi – pretnja živom svetu

Cvetanje algi – pretnja živom svetu

20. Septembar 2021. godine

Štetno cvetanje algi (engl. Harmfull algal blooms) javlja se kada alge - jednostavni fotosintetski organizmi koji žive u moru i slatkim vodama - rastu van kontrole ...

Detaljnije
Deponije – veliki zagađivači, izvori opasnih supstanci i požara

Deponije – veliki zagađivači, izvori opasnih supstanci i požara

19. Avgust 2021. godine

Da li ste se ikada zapitali gde završava Vaše smeće nakon što ga pokupi kamion za smeće? Smeće iz domaćinstva, koje se naziva i komunalni čvrsti ...

Detaljnije
Teški metali i pesticidi – otrovi ili nužno zlo?

Teški metali i pesticidi – otrovi ili nužno zlo?

07. Jul 2021. godine

Pesticidi su hemijski agensi koji se koriste od početka ljudske istorije za iskorenjivanje ili kontrolu neželjenih organizama („štetočina“) u poljoprivredi ...

Detaljnije
Algo Fast u proizvodnji industrijske konoplje

Algo Fast u proizvodnji industrijske konoplje

17. Jun 2021. godine

Konoplja, ili industrijska konoplja, je soj biljne vrste Cannabis sativa koja se uzgaja posebno za industrijsku upotrebu. Od njega ...

Detaljnije
Proces kompostiranja upotrebom preparata Algo Composter

Proces kompostiranja upotrebom preparata Algo Composter

18. Maj 2021. godine

Prirodni proces raspadanja biljaka star je koliko i sama zemlja. Tokom vekova čovek je ekspermentisao sa ...

Detaljnije
Značaj algi

Značaj algi

09. April 2021. godine

Alge su u prirodi široko rasprostranjena grupa organizama. Dominantno naseljavaju vodene ekosisteme, mada nisu retke ni u ekosistemima drugog tipa. U vodenim ekosistemima ...

Detaljnije
Osnovni tipovi morfološke organizacije i klasifikacija algi

Osnovni tipovi morfološke organizacije i klasifikacija algi

16. Mart 2021. godine

Živi svet na planeti Zemlji podeljen je na četiri carstva (Sistem sa carstvima Whitaker 1969). 1. Monera, 2. Protista, 3. Plantae, 4. Fungi, 5. Animalia ...

Detaljnije
Primena Algo Alfa preparata u hortikulturi

Primena Algo Alfa preparata u hortikulturi

24. Februar 2021. godine

Algo Alfa je preparat na bazi ekstrakta braon morske alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu. Prirodno izbalansiran odnos makro i ...

Detaljnije
Tretman otpadnih voda

Tretman otpadnih voda

21. Januar 2021. godine

Prečišćavanje otpadnih voda u konvencionalnom postrojenju je dugotrajan proces. Svako takvo postrojenje mora da ima određeni kapacitet. Vreme „boravka“ otpadne vode je presudno, kako bi...

Detaljnije
Bioremedijacija

Bioremedijacija

20. Novembar 2020. godine

Usled ljudskog delovanja znatno se menja prirodno okruženje u kome živimo. Vekovima, u većoj ili manjoj meri čovek svoj otpad direktno ili indirektno baca na zemljište...

Detaljnije
Primena  ALGO FAST  preparata u proizvodnji lekovitog i začinskog bilja

Primena ALGO FAST preparata u proizvodnji lekovitog i začinskog bilja

20. Oktobar 2020. godine

Zbog povećane potrebe za lekovitim i začinskim biljem sve više proizvođača se okreće gajenju ovih kultura. Dobijanje sirovina određenog...

Detaljnije
Primena preparata Algo Composter - održavanje bazena

Primena preparata Algo Composter - održavanje bazena

14. Septembar 2020. godine

Preparat Algo Composter na bazi alge Ascophyllum nodosum je organsko sredstvo koje pogodno za efikasno čišćenje otvorenih i zatvorenih bazena...

Detaljnije
Upotreba preparata na bazi alge Ascophyllum nodosum u organskoj poljoprivredi

Upotreba preparata na bazi alge Ascophyllum nodosum u organskoj poljoprivredi

31. Avgust 2020. godine

Organska proizvodnja je sistem koji optimizuje kulturne, biološke i tehnološke veštine koje podstiču ...

Detaljnije
Rast i razvoj biljaka Biostimulatori rasta

Rast i razvoj biljaka / Biostimulatori rasta

15. Jul 2020. godine

Morske alge čine sastavni deo morskih obalskih ekosistema. Makroskopske, višećelijske morske alge obično žive u priobalnim područjima okeana, gde...

Detaljnije
Uloga algi u bioremedijaciji organskih zagađivaca

Uloga algi u bioremedijaciji organskih zagađivača

26. Maj 2020. godine

Akumulacija organskih zagađivača u okolini može prouzrokovati ozbiljne probleme, koji negativno utiču na stabilnost mnogih vodenih ekosistema i može takođe ...

Detaljnije
Tehnike ekstrakcije, hemijska karakteristika i metode primene biostimulatora

Tehnike ekstrakcije, hemijska karakteristika i metode primene biostimulatora

14. April 2020. godine

Sprovedene su brojne studije o tehnikama dobijanja ekstrakta algi. Tehnike ekstrakcije...

Detaljnije
Prednosti koriscenja biostimulatora na bazi algi Algo Bio

Prednosti korišćenja biostimulatora na bazi algi

05. Februar 2020. godine

Proizvodi na bazi alge su prorodni biostimulatori koji aktiviraju biohemiske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju...

Detaljnije
Biostimulatori kroz istoriju

Biostimulatori kroz istoriju

15. Januar 2020. godine

Da bi se razumeo razvoj nauke o biostimulatorima, nekoliko seminarskih publikacija opravdava diskusiju. Prema saznanjima, prva rasprava o teoriji...

Detaljnije
Blog Prirodni biostimulatori kao odgovor na globalne promene

Prirodni biostimulatori kao odgovor na globalne promene

14. Decembar 2019. godine

Abiotski i biotski stresovi ograničavaju rast i produktivnost biljaka. U trenutnom globalnom scenariju, u svrhu ispunjavanja...

Detaljnije
Mehanizmi  delovanja biostimulatora na bazi  alge

Mehanizmi delovanja biostimulatora na bazi alge

19. Novembar 2019. godine

Naši proizvodi su prirodni biostimulatori na bazi braon morske alge koji aktiviraju biohemiske i enzimske procese u biljci...

Detaljnije