Upotreba preparata na bazi alge Ascophyllum nodosum u organskoj poljoprivredi

Organska proizvodnja je sistem koji optimizuje kulturne, biološke i tehnološke veštine koje podstiču obnavljanje resursa, ekološku ravnotežu i očuvanje biodiverziteta.

Organska poljoprivreda je način proizvodnje useva koji uključuje mnogo više od ne upotrebe veštačkih pesticida, đubriva i sl. Osnovni pricipi ovakve proizvodnje sadrže i sledeće: zaštita životne sredine, smanjenje erozije tla, optimizacija uslova za biološku aktivnost i raznovrsnost unutar zemljišta, korišćenje i recikliranje obnovljivih resursa i poštovanje prirodnih ciklusa.

Prednosti organskih poljoprivrednih proizvoda su:
- Kvalitet i bezbednost hrane - Organski proizvodi imaju povećanu biološku i nutritivnu vrednost koja se ogleda kroz povećan sadržaj vitamina i minerala, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, antioksidanasa.
- Hrana bez ostataka od pesticida i teških metala
- Genetski modifikovani organizmi (GMO) i njihovi proizvodi su apsolutno zabranjeni u organskoj proizvodnji
- Visoko standardizovani proizvodni proces

Upotreba preparata na bazi alge Ascophyllum nodosum u organskoj poljoprivredi

Organska poljoprivreda može biti održiv alternativni način proizvodnje za poljoprivrednike, ali ima mnogo izazova:
- Nabavka kvalitetnog semena
- Troškovi kontrole kvaliteta
- Veće angažovanje radne snage
- Cena sredstava za đubrenje i zaštitu
- Edukacija
- Plasman proizvoda

Organska poljoprivreda obično se karakteriše manjim prinosom useva, uglavnom zbog ograničenja u razvoju biljke (bez upotrebe veštačkih đubriva) i zaštiti (bez upotrebe pesticida). Da bi se smanjio ovaj nedostatak produktivnosti, sektor organske proizvodnje traži nove mogućnosti kako bi pospešio sistem gajenja.

Upotreba biostimulatora na bazi alge

Biostimulatori, a pogotovu oni na bazi algi, se smatraju među najinovativnijim i perspektivnim rešenjima za poboljšanje održivosti i profitabilnosti organske poljoprivrede. Naša kompanija proizvodi biosimulatore na bazi alge Ascophyllum nodosum koji će Vam baš to omogućiti.

Ova organska vitaminska pilula u malim dozama omogućava Vašoj biljci:
- Aktivniji razvoj korenovog sistema
- Povećanje uzimanja hranjivih sastojaka (promenom fizičko-hemiskih karakteristika zemljišta, formiranje dostupnijih kompleksa mikrohrane)
- Efikasnija upotreba organskih đubriva
- Sigurna i efikasna oplodnja
- Stimulacija prirodnog primarnog metabolizma biljke
- Otpornost biljke na ograničenje nutritijenata i sredstava zaštite
- Jačanje imuniteta biljke (otpornost prema bolestima i štetočinama)
- Veća produktivnost i kvalitet proizvoda
- Visok nivo odživosti biljke nakon stesa (suša, hladnoća, vetar...), čak i nakon fizičkih oštećenja
- Dobar sadni materijal

Biostimulatori na bazi alge