Zagađenja voda

Algo Composter

Zagađenja voda

Za potrebe revitalizacije i sanacije ekoloških problema, kao i za preventivno delovanje kako ne bi dolazilo do ozbiljnih ekoloških katastrofa, kompanija je razvila proizvod na bazi braon morske alge Ascophyllum nodosum.

Proizvod Algo Composter, razvijen je sa ciljem da obezbedi hranu (polisaharidi prisutni u algi) i enzime (alga) prisutnim mikroorganizmima, kao i da ojača i održi njihov ćelijski metabolizam na visokom nivou. Ovaj organski proizvod ubrzava prirodni tok remedijacije stvarajući tako održivi biosistem.

Usled rasta tehnološkog razvoja, došlo je do narušavanja prirodnog balansa i uništavanja vodotokova i zemljišta, što iziskuje potrebu većeg angažovanja u sferi remedijacije istih.

Zagadenja voda

Izvori zagađenja voda:

- Organska hemijska jedinjenja: pesticidi, sintetičke materije hemijske industrije, sredstva za pranje, jedinjenja toksična za čoveka, ribe i biljke,

– Neorganska hemijska jedinjenja i minerali,

– Materije koje doprinose eutrofikaciji, pri čemu se smanjuje količina kiseonika u vodi i dolazi do razvoja biljnih vrsta koje nisu autohtone,

– Razne taložne materije (iz flotacionih i drugih industrijskih procesa),

– Otpadne materije koji se razlažu pod dejstvom bakterija (koje troše kiseonik potreban za život u vodi).

– Infektivni mikroorganizmi,

– Radioaktivni otpad,

– Termičko zagađenje.


Tretman otpadnih voda

Efekti upotrebe proizvoda Algo Composter prilikom tretmana otpadnih voda su sledeći:

- Smanjenje količine i toksičnosti organskog mulja, biohemiskom razgradnjom, od 30% do 40% u zavisnosti od količine organske materije,

- Smanjenje neprijatnog mirisa (amonijak, vodonik-sulfid, merkaptani), bukvalno u prvih petnaest minuta,

- Aktivacija mikrobioloških procesa, hraneći i štiteći pozitivne mikroorganizme koji obezbeđuju proces fermentacije i razgradnju organskog otpada,

- Redukcija patogene mikroflore,

- Razgradnja organske materije i smanjenje toksičnosti,

- Apsorpcija teških metala u oblike neškodljive za životnu sredinu,

- Organsko sredstvo,

- Efekti upotrebe ovog preparata su ekonomski i ekološki isplativi.


Algo Composter