Primena Algo Alfa preparata u hortikulturi

Algo Alfa je preparat na bazi ekstrakta braon morske alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu. Prirodno izbalansiran odnos makro i mikro elemenata, prirodnih hormona (citrokinina,auksina...), kao i velika količina polisaharida prisutnih u algi, omogućava ovom proizvodu visoku efikasnost. Vrlo brzo se usvaja kod biljaka i rezultati su vidljivi svega nakon nekoliko dana.

PREDNOSTI

- Poboljšanje aktivnosti mikroorganizama u rizosferi i njihove interakcije sa korenom.
- Jedinjenja u ektraktu morkse alge mogu generisati hormonski odgovor u biljci i tako uticati na plastičnost i elastičnost ćelija. Ovako aktiviramo biljku da bolje reguliše promet vode što generalno utiče na rast korena i vitalnost biljke. To je razlog zašto je trava tretirana Algo Alfa preparatom sposobna da se odupre naprezanju usled fizičkog stresa , odnosno tokom suše i drugih vremenskih nepogoda.
- Poboljšavanje karakteristike tla upotrebom preparata ogleda se i u zadržavanju vode.Alginatska kiselina, unutar ektrakta alge, vezuje se sa metalnim radikalima u zemljištu i tako se formiraju polimeri sa povećanom molekularnoim težinom, koji u sebi sadrže veću količinu vlage. Ovo je posebno bitno u oblastima koj se odlikuju dugim sušnim periodima i gde zemljište ne zadržava dovoljnu količinu vlage.
- Boja, gustina i ujednačen rast listova kao i intezivnije cvetanje je takođe posledica biostimulativnog efekta ovog preparata.

Ako možete održati imunološki sistem biljaka visoko, a Algo Alfa to omogućava, same biljke će imati sposobnost da se izbore sa bolestima, štetočinama kao i sa abiotksim stresovima kao što su nedostatak vode, vremenske nepogode, hladnoća i ostalo.

Tretman otpadnih voda

PRIMENA

Folijarno (preko lista) - Nanošenje preparata prskanjem u količini od 1.5 litra po hektaru, po cveću, travi, grmlju, drveću, daje efikasne rezultate. Veoma je bitno ravnomerno nanošenje, tako da rastvor osim preko biljaka bude nanet i preko samog zemljišta. U zavisnosti od toga, količina vode u kojoj se rastvara preparat kreće se od 200l - 500l.

VREME APLIKACIJE

U situacijama retkog zalivanja, potrebno je koristiti rastvor sa preparatom Algo Alfa tokom svakog planiranog zalivanja.

Algo Alfa biostimulator