Kompostiranje

Algo Tehnology

Kompostiranje

Prirodni proces raspadanja biljaka star je koliko i sama zemlja. Tokom vekova čovek je ekspermentisao sa procesom i načinom kompostiranja kako bi dobio dragoceno đubrivo.

U zavisnosti od vremena i uslova imamo dve tehnike kompostiranja:
• Pasivno – sakupljanje materijala na gomilu uz period čekanja finalizacije procesa i do godinu dana.
• Aktivno (ubrzani način kompostiranja) – formiranje komposta prevrtanjem gomile, dodavanje vode po potrebi, dodavanje aktivatora kompostiranja i podešavanje materijala, zelenog i smeđeg.

Bitni uslovi za uspešno kompostiranje su:
1. Prava kombinacija usitnjenog materijala, i to:
- Zeleni materijal (azotni) : zeleno lišće, baštenski otpad, voće, povrće, cveće, ljuske jaja... itd.
- Smeđi materijal (karbonski) : zimzelene igle, osušeni listovi, papir, karton, grančice, slama, piljevina... itd.
- Materijal koji je potrebno izbegavati u procesu kompostiranja: otpad od kućnih ljubimaca, ugalj, masnoće, meso, ribe, kosti... itd.
2. Mikroorganizmi koji razgrađuju sastojke
3. Kretanje vazduha
4. Temperatura
5. Vlažnost materijala 40-60%

Kompostiranje
Kompost

KOMPOST - ALGO COMPOSTER KAO AKTIVATOR KOMPOSTIRANJA

Aktivatori kompostiranja ubrzavaju proces razgradnje i omogućavaju njen pravilan tok. Kombinacija preparata Algo Composter, sa usitnjenim materijalom, dovoljno vazduha i vlage, omogućiće formiranje humusa za sedam nedelja. Kada su u pitanju velike količine biljnog materijala, kao na primer sa zelenih gradskih površina i sl. uz primenu proizvoida Algo Composter završiće proces kompostiranja u periodu od 3-6 meseci.

Algo Composter je organski preparat na bazi alge koji pokreće i pojačava aktivnost prisutne mikroflore, vrši neutralizaciju neprijatnih mirisa i omogućava proizvodnju visoko kvalitetnog komposta u veoma kratkom roku.

Primena

Količinu od 2 litra Algo Composter-a rastvoriti u oko 100 litara vode i navlažiti otprilike 1 metar kubni pripremljenog materijala za kompostiranje. Aplikacija se može vršiti prskalicom, crevom, kantama i sl. Vrlo je važno dobro rasporediti rastvor po površini materijala, kao i po dubini, dužim natapanjem.

Kompostiranje - Algo Composter kao aktivator kompostiranja