Čiscenje septičkih jama

Algo Composter

Sredstvo za ciscenje septicke jame

Problemi sa neadekvatnim održavanjem jama kao što su neprijatni mirisi, začepljenja, prelivanja mogu uticati na zdravlje ljudi I životinja, kao i na narušavanje životne sredine.

Septička jama je održivi sistem u kome mikroorganizmi razgrađuju organski otpad. Za razgradnju toaletnog papira, biljnih materija, masti, ulja i čvrstih stvari potreban je određen broj funkcionalnih bakterija.

Na broj i efikasan rad ovih mikroorganizama utiču brojni faktori kao što su: prekomerna upotreba sredstava za čišćenje, velika količina vode u rezervoaru, temperature itd. Korisne bakterije i enzimi koji se nalaze u septičkoj jami moraju biti aktivni i u prirorodnoj ravnoteži.

Algo Composter Sredstvo za ciscenje septicke jame

Ciscenje septicke jame

Dodavanjem proizvoda Algo Composter:
• Veoma brzo dolazi do neutralizacije neprijatnih mirisa
• Smanjuje se količina čvrstog ostatka / Manji nivo = Ređe ispumpavanje
• Jama postaje funkcionalna / Otpušavanje drenažnih kanala
• Smanjuje se rizik od zagađenja podzemnih voda

Sabirne septičke jame se čiste kada se napune do 80-90% svoje zapremine. Pražnjenje septičke jame vrši nadelžno komunalno preduzeće. Naša kompanija nudi preparat koji predstavlja rešenje kojim se smanjuju neprijatni mirisi koji dospevaju iz septičke jame, kao i smanjuje zapreminu mulja u septičkoj jami čime se smanjuje učestalost pražnjenja septičke jame.

Algo Composter