Proces kompostiranja upotrebom preparata Algo Composter

Algo Composter

UVOD

Prirodni proces raspadanja biljaka star je koliko i sama zemlja. Tokom vekova čovek je ekspermentisao sa procesom i načinom kompostiranja kako bi dobio dragoceno đubrivo.

U zavisnosti od vremena i uslova imamo dve tehnike kompostiranja:
• Pasivno – sakupljanje materijala na gomilu uz period čekanja finalizacije procesa i do godinu dana.
• Aktivno (ubrzani način kompostiranja) – formiranje komposta prevrtanjem gomile, dodavanje vode po potrebi, dodavanje aktivatora kompostiranja i podešavanje materijala, zelenog i smeđeg.

INSTRUKCIJE

Bitni uslovi za uspešno kompostiranje su:
1. Prava kombinacija usitnjenog materijala, i to:
- Zeleni materijal (azotni) : zeleno lišće, baštenski otpad, voće, povrće, cveće, ljuske jaja... itd.
- Smeđi materijal (karbonski) : zimzelene igle, osušeni listovi, papir, karton, grančice, slama, piljevina... itd.
- Materijal koji je potrebno izbegavati u procesu kompostiranja: otpad od kućnih ljubimaca, ugalj, masnoće, meso, ribe, kosti... itd.
2. Mikroorganizmi koji razgrađuju sastojke
3. Kretanje vazduha
4. Temperatura
5. Vlažnost materijala 40-60%

Pažljivim upravljanjem mikrobiološkim procesima formiramo humus iz organske sirove mase za vreme kompostiranja. Aerobni i anerobni MO imaju jako bitnu ulogu tokom kompostiranja tako da je bitno obezbediti adekvatne uslove za njihov rast i razmnožavanje.

Organska sirova masa sastavljena je od različitih materijala sa različitim brzinom i načinom razgradnje . Dobar odnos na početku kompostiranja je 30: 1 (ugljenik / azot), kako bi na kraju postigli 10:1. Samim tim dolazimo do zaključka da je kombinacija materijala je indikator uspešnosti.

Održavanje vlažnosti je naročito bitno i u početku treba da bude u vrednostima od 45 do 65%. Iznad 85 % ne dobijamo humus,a ispod 20% nema mikrobiloškog delovanja.

pH vrednost gotovog komposta je između 7.0 – 8. 0. Tokom fermentacije imamo prelaz od kiselih preko neutralnih do blagih alkalnih vrednosti , što je mera progresije kompostiranja.

Idealna veličina gomile obezbeđuje brzo zagrevanje i održavanje temperature u rasponu 45-60 stepeni Celzijusa, u početku (rad termofilnih sojeva bakterija), odnosno kasnije padom temperature ispod 30 stepeni Celzijusa (rad mezofilnih sojeva bakterija).

Zbog potrebe MO za kiseonikom porebno je obezbediti prozračnost (jedan od predloga je procesom prevrtanja gomile).

Način formiranja gomile za kompostiranje

1. Kompostiranje u dvorištu (dimenzije 1m x 1m x 1 m)
Na dnu postaviti grančice pa naizmenično zeleni i smeđi material debljine 20cm

Proces kompostiranja upotrebom preparata Algo Composter

2. Kompostiranje na farmama (2 m do 4 m širine i visine do 2 m)

Proces kompostiranja upotrebom preparata Algo Composter

ALGO COMPOSTER KAO AKTIVATOR KOMPOSTIRANJA

Aktivatori kompostiranja ubrzavaju proces razgradnje i omogućavaju njen pravilan tok. Kombinacija preparata Algo Composter, sa usitnjenim materijalom, dovoljno vazduha i vlage, omogućiće formiranje humusa za sedam nedelja. Kada su u pitanju velike količine biljnog materijala, kao na primer sa zelenih gradskih površina i sl. uz primenu proizvoida Algo Composter završiće proces kompostiranja u periodu od 3-6 meseci.

Algo Composter je organski preparat na bazi alge koji pokreće i pojačava aktivnost prisutne mikroflore, vrši neutralizaciju neprijatnih mirisa i omogućava proizvodnju visoko kvalitetnog komposta u veoma kratkom roku.

PRIMENA

Količinu od 2 litra Algo Composter-a rastvoriti u oko 100 litara vode i navlažiti otprilike 1 metar kubni pripremljenog materijala za kompostiranje. Aplikacija se može vršiti prskalicom, crevom, kantama i sl. Vrlo je važno dobro rasporediti rastvor po površini materijala, kao i po dubini, dužim natapanjem.

PREDNOSTI UPOTREBE KOMPOSTA

- Kompostiranje je korisno za obogaćivanje zemljišta, zadržavanje vlage, suzbijanje bolesti i štetočina
- Smanjuje potrebu za hemiskim đubrivima
- Smanjuje emisiju metana na deponijama
- Primena komposta omogućava biljkama lakšu dostupnost azota, kroz duži vremenski period
- Kompostiranje je takođe korisno za recikliranje kuhinjskog otpada, ostatka useva, korova, stajnjaka i sl.

Algo Composter biostimulator