Primena preparata Algo Composter - održavanje bazena

Preparat Algo Composter na bazi alge Ascophyllum nodosum je organsko sredstvo koje pogodno za efikasno čišćenje otvorenih i zatvorenih bazena, bilo sa običnom ili mineralnom vodom, akvarijuma i sličnih objekata. Omogućava aktivno čišćenje bez pražnjenja tečnosti.


Prednosti upotrebe preparata su

- Sredstvo nije korozivno i ne izaziva iritaciju
- Ne postoji negativno delovanje na ljude, biljke i životinje
- Dovodi do bistrenja vode u kratkom vremenskom periodu, a pun efekat do 12h od primene
- Voda je prozirna i bez vidljivih čestica
- Ivice i dno bazena postaju idealno čiste bez naslaga i mulja
- Kontinuirani rad pumpi omogućava dugotrajaniji efekat
- Sredstvo se može koristiti svakodnevno ili po potrebi

Primena preparata Algo Composter - održavanje bazena

Generalni način aplikacije i doziranje

Jedan litar preparata je dovoljan za tretman 30 m3 vode. Aplikacija se vrši neposrednim prskanjem po površini vode ili dodavanjem preko sistema za punjenje. Preporuka je da se preparat dobro rasporedi po celoj površini bazena.

Biostimulatori