Primena ALGO FAST preparata u proizvodnji lekovitog i začinskog bilja

Zbog povećane potrebe za lekovitim i začinskim biljem sve više proizvođača se okreće gajenju ovih kultura. Dobijanje sirovina određenog i standardnog kvaliteta za upotrebu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji uz upotrebu organskih biostimulatora je sve više prisutno u proizvodnji ovih kulutra.


Kao veoma dobra ekološka alternativa pokazali su se preparati na bazi alge Ascophyllum nodosum zbog njihovog uticaja na pojačanu sintezu bioaktivnih jedinjenja i proizvodnju biomase.


ALGO FAST je visoko koncentrovani ekstrakt, na bazi braon morske alge Ascophillum nodosum, koji sadrži kalijum, azot i ugljenik. Aktivni sastojci ALGO FAST-a, koji uključuju dostupne biljne hormone i korisne elemente u tragovima (Fe, Zn, Cu, Mn, Ca, Mg, Na, S), a u kombinaciji sa azotom i posebno kalijumom, čine ovaj proizvod vrlo efikasnim biostimulatorom.

Primena preparata Algo Fast biostumilatora

Efekti upotrebe ALGO FAST-a mogu se videti naročito tokom primene na lekovitom bilju i industrijskoj konoplji. Ogledaju se u biostimulaciji klijanja semena, povećanju mase korena i poboljšanju strukture tla, regulisanju otvaranja stoma i korišćenju vode, otpornosti na biotičke i abiotičke stresove, stvaranju jakih i zdravih biljaka, povećanom sadržaju esencijalnih ulja i izraženoj formaciji cvetova sa povećanim aktivnim supstancama.

Dodatne prednosti upotrebe:

-Povećanje antibakterijskog potencijala
-Povećanje sadržaja esencijalnih ulja
-Povećanje sadržaja fenolnih jedinjenja i antioksidativnog delovanja u listovima
-Povećanje mase bilja i mase korena

Ovi efekti zavise od vrste lekovitog bilja, ali generalno preparati imaju pozitivan uticaj na kvalitet same biljke i funkcionalnih jedinjenja koji se iz nje dobijaju. Adekvatna primena naših preparata tokom klijanja semena, presađivanja, intezivnog vegetativnog rasta i cvetanja omogućava proizvođaču ekonomski isplativu proizvodnju koju i prati visok kvalitet proizvoda..

EFEKTI :

-Biostimulacija klijanja semena
-Porast korenske mase i poboljšanje strukture zemljišta
-Regulacija otvaranja stoma i upotrebe vode
-Otpornost na sušu i biotske stresove
-Održavanje ravnoteže soli i vode u ćelijama
-Aktivacija enzima u biljkama
-Formiranje zdravih i jakih biljaka
-Izraženo formiranje cvetova sa povećanim udelom aktivnih supstanci.

PRIMENA:

Tri do četiri puta tokom intenzivnog vegetativnog rasta u intervalu od 15 do 20 dana.
Folijarno: 1 do 1,5 litra proizvoda rastvara se u 400 litara vode i tretira 1 hektar zasada.
Fertigacija: 1 litar proizvoda rastvoriti u 800 litara vode.
Za sadni materijal, potopiti sadnice ili seme u rastvor (250 ml / 100 litara vode) i nakon sadnje svaku sadnicu zalijte rastvorom.


Prirodni biostimulatori