Tretman i uklanjanje otpadom

Algo Tehnology

Tretman i uklanjanje otpada

Proizvod Algo Composter prilikom tretiranja čvrstog komunalnog otpada, biološki prerađuje i smanjuje količinu i zapreminu deponija, u zavisnosti od sadržaja organskih sastojaka.

Efekti upotrebe proizvoda Algo Composter prilikom tretmana deponija su sledeći:

- Fizičko smanjenje otpada = razgradnja organskog otpada,

- Eliminisanje neprijatnih mirisa kao što su amonijak,vodonik sulfid, merkaptani...,

- Iscedne vode nisu zasićene patogenim mikroorganizmima, toksinima i teškim metalima,

- Eliminiše se potreba za prikupljanjem otpadnih voda,

- Smanjuje se mogućnost paljenja deponije,

- Glodari napuštaju deponiju usled procesa fermentacije koji ih iritira,

- Ne zahteva se prekrivanje gornjeg sloja inertnim materijalom sve do zatvaranja deponija,

- Nakon zatvaranja deponije zemljište je već uveliko pripremljeno za održivo korišćenje

Algo Tehnology
Upravljanje komunalnim otpadom<

Upravljanje komunalnim otpadom

Prilikom ovakvog načina prerade ubrzavaju se prirodni metabolički procesi, gde korisni,već postojeći autohtoni mikrobi, rastvaraju i procesuiraju otpad. Nema unosa novih mikroorganizama, što može, dugoročno gledano, biti jako opasno.

Algo Composter aktivira ovaj proces, hrani i štiti mikrofloru, pri tom smanjujući zapreminu otpada na deponiji i do čak 80% u zavisnosti od sadržaja organskih sastojaka. Od jednog mikroorganizma generiše po 20 miliona novih, na svaka dva sata. Povećanje ukupnog broja mikroorganizama je uslov ubrzane razgradnje organske materije.