Preciscavanje otpadnih voda

Otpadne vode

Preciscavanje otpadnih voda

Prečišćavanje otpadnih voda u konvencionalnom postrojenju je dugotrajan proces. Svako takvo postrojenje mora da ima određeni kapacitet. Vreme „boravka“ otpadne vode je presudno, kako bi bakterije imale dovoljno vremena za njihovu aktivnost. Zbog toga se grade veliki rezervoari, što naravno poskupljuje sam proces.

Algo Composter kao biokatalizator služi za aktiviranje i ubrzavanje biološke aktivnosti. Neselektivna priroda proizvoda pojačava brzine metabolizma bakterija, biljaka, kvasca i plesni u procesu fermentacije, omogućujući tako ukupno poboljšanje performansi unutar postrojenja za prečišćavanje.

Otpadne vode
Zagađenja voda - Tretman otpadnih voda
Preciscavanje otpadnih voda

Zagađenja voda - Tretman otpadnih voda

Uvođenjem ALGO Composter preparata u sistem za tretman otpadnih voda, dobijamo nekoliko prednosti:

- Smanjenje kapaciteta skladištenja otpadnih voda / Ostvarujemo veću efikasnost
- Smanjenje čvrstog ostatka usled mikrobiloškog razlaganja / Niži troškovi odlaganja
- Poboljšanje aerobne i aneorobne fermentacije / Dobijamo bolji kvalitet otpadnih voda
- Drastično smanjenje neprijatnih mirisa (amonijaka i sumpordioksida) u lagunama
- Smanjenje količine i toksičnosti organskog mulja, biohemiskom razgradnjom, od 30% do 40% u zavisnosti od količine organske materije
- Smanjenje neprijatnog mirisa (amonijak, vodonik-sulfid, merkaptani), u prvih petnaest minuta
- Aktivacija mikrobioloških procesa, hraneći i štiteći pozitivne mikroorganizme koji obezbeđuju proces fermentacije i razgradnju organskog otpada
- Redukcija patogene mikroflore
- Apsorpcija teških metala u oblike neškodljive za životnu sredinu

Preparat na bazi alge Mehanizmi Rezultat
Visok sadržaj polisaharida, makro i mikroelemenata,
Prisutna hrana za mikroorganizme
Bolja aktivnost mikroflore, bolje razmnožavanje omogućava aktivnije odvijanje anaerobnih i aerobnih procesa -Biohemiska razgradnja organske materije
-Smanjenje količine mulja,
-Smanjenje HPK,BPK,
-Manja potrošnja kiseonika
Sadržaj alginata Barijera koja štiti mikroorganizme, manje toksina. Bolja aktivnost mikroflore, bolje razmnožavanje omogućava aktivnije odvijanje anaerobnih i aerobnih procesa. -Biohemiska razgradnja organske materije
-Smanjenje količine mulja,
-Smanjenje HPK,BPK,
-Manja potrošnja kiseonika
Biohemiski aspekt Biološka razmena jona -Redukcija NH3, H2S,
-Redukcija fosfata, nitrata
-Apsorpcija teških metala
  Mikrobiološka stabilnost, rast pozitivne mikroflore -Drastičan pad patogenih mikoroorganizama
Tretman otpadnih voda