Biolosko preciscavanje otpadnih voda - Otpadne vode

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Efekti upotrebe proizvoda Algo Composter prilikom tretmana otpadnih voda su sledeći:

- Smanjenje količine i toksičnosti organskog mulja, biohemiskom razgradnjom, od 30% do 40% u zavisnosti od količine organske materije,

- Smanjenje neprijatnog mirisa (amonijak, vodonik-sulfid, merkaptani), bukvalno u prvih petnaest minuta,

- Aktivacija mikrobioloških procesa, hraneći i štiteći pozitivne mikroorganizme koji obezbeđuju proces fermentacije i razgradnju organskog otpada,

- Redukcija patogene mikroflore,

- Razgradnja organske materije i smanjenje toksičnosti,

- Apsorpcija teških metala u oblike neškodljive za životnu sredinu,

- Organsko sredstvo,

- Efekti upotrebe ovog preparata su ekonomski i ekološki isplativi.


Biolosko preciscavanje otpadnih voda
Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

Zagađenja voda - Primer aplikacije

Lokacija: Melioracioni kanali, naselje Kotež , opština Palilula, Beograd

preciscavanje otpadnih voda
otpadne vode
zagadjenja voda

Zatečeno stanje:
Na lokaciji postoji veliki broj kanala koji su nekad služili kao odvod atmosferskih voda, a danas kao recipijenti za kanalizaciju.

Karakteristike ovih kanala su sledeće:
- Izuzetno kontaminirana voda, kako organskim tako i neorganskim suplementima
- Visok nivo mulja, stajaća voda
- Neprirodna boja i konzistencija
- Neprijatan miris, uglavnom od fekalne kanalizacije