Algo Bio Algo Bio Algo Bio Algo Bio

Algo Tehnology

Omogućavamo ekološki odgovorna rešenja za efikasne i isplative proizvodne programe.

O nama

Prirodni biostimulator na bazi alge

Korišćenjem biostimulatora iz naše ponude, koji ima pozitivan uticaj na biljku, omogućava Vam ekološki i ekonomski održivu proizvodnju.

Svi preparati

Ekološka rešenja

Naš proizvod Algo Composter za tretman čvrstog komunalnog otpada biološki prerađuje i smanjuje količinu i zapreminu deponija u zavisnosti od sadržaja organskih sastojaka.

Detaljnije

Rast i razvoj biljaka

Preparati koji se koriste u procesu rasta i razvoja biljaka su: Algo Bio, Algo Pan, Algo Preor i Algo Fagus.

Biostimulatori

Organski biostimulatori

Naša kompanija se bavi razvojem, istraživanjem i proizvodnjom organskih proizvoda namenjenih poljoprivredi ( biostimulatori) i revitalizacijom ekoloških zagađenja.

Inspirisani rastućom svetskom potrebom za rešavanjem problema životne sredine, potrebom ljudi za organskom ishranom i zdravim životnim stilom, kompanija je poslednjih nekoliko godina investirala u ozbiljna naučna istraživanja. .

Biostimulatori na bazi aminokiselina - Komponente morske alge kao što su makro i mikroelementi, hranjive materije, aminokiseline, vitamini, citokinini, auksini i rastvorljive supstance nalik apsicnoj kiselini (ABA) utiču na ćelijski metabolizam u tretiranim biljkama što dovodi do povećanog rasta i prinosa useva. Proizvodi od morskih algi utiču na rast i razvijanje korena, povećanjem veličine korena i živahnosti. Biostimulansi uopšte mogu da utiču na razvoj korena poboljšavajući formiranje bočnih korena i povećavajući ukupni volumen korenskog sistema. Ekstrakti morske alge poboljšavaju unos hranjivih sastojaka putem korenskog sistema što rezultira poboljšanom efikasnošću vode i hranjivih sastojaka, izazivajući na taj način pojačan opšti rast biljke i snažnost.

Prirodni Organski Biostimulatori

Prednosti

Otpornost biljke na abiotske stresove,tolerancija na sušu i salanitet, tolerancija prema smrzavanju, kao i prema visokim temperaturama, zagađenju...

Biostimulatori na bazi algi

Organski proizvodi

Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi i zemljištu čime se drastično uvećava njihov broj te se na taj način ubrzavaju mikrobiološki procesi.

Rast i razvoj biljaka

Ekologija

Bavimo se razvojem, istraživanjem i proizvodnjom organskih proizvoda namenjenih revitalizaciji ekoloških zagađenja.

Biostimulatori u poljoprivredi

Mehanizmi

Visok sadržaj hormona auksina i citokinina - visok sadržaj polisaharida, amino kiselina i proteina.

Preparati i Biostimulatori

Algo Tehnology

Ekološka rešenja

Predmet naših aktivnosti obuhvata sanaciju: vodotokova, postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, oštećena zemljišta i drugo.

Imamo jedinstvenu sertifikovanu tehnologiju koja proizvodi koncentrovane proizvode koji daju odlične rezultate.

Poljoprivreda Ekologija

BIOSTIMULATORI NA BAZI ALGI

Naši proizvodi su prirodni biostimulatori na bazi braon morske alge koji aktiviraju biohemiske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate procesa sinteze i metabolizma.

Algo alfa

Algo Alfa

Biostimulator

Razvoj lisne površine i poboljšan proces fotosinteze. Bolje usvajanje hranjivih...

Detaljnije
Algo pan

Algo Pan

Biostimulator

Povećana produkcija cvetnih hormona i bolja oplodnja. Povećan kvalitet ploda....

Detaljnije
Algo preor

Algo Preor

Biostimulator

Povećana aktivnost mikroflore u zemljištu. Dugoročno povećanje plodnosti zemljišta....

Detaljnije
Algo fagus

Algo Fagus

Biostimulator

Bolji razvoj korenovog sistema. Bolja razmena hranjivih materija list/koren....

Detaljnije
Algo Composter

Algo Composter

Biokatalizator

Algo Composter smanjuje količinu i toksičnost organskog mulja biohemiskom...

Detaljnije

KONTAKTIRAJTE NAS

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKTIRAJTE NAS

*Ukoliko je pravno lice, nisu obavezna prva 3 polja

POGLEDAJTE VIDEO

Korišćenjem vrednih prirodnih sirovina prilikom proizvodnje inovacionih i kvalitetnih proizvoda, omogućavamo Vam ekološki odgovorna rešenja za efikasne i ekonomski isplative proizvodne programe.

Biostimulatori u poljoprivredi

Dejstvo preparata na bazi alge pokazalo je povećanje proizvodnje azot reduktaze, što je uslovilo lakše i više apsorbovanog azota iz zemljišta i bolje kretanje azota kroz samu biljku. Biljka teško apsobuje fosfor iz zemlje, jer je vezan za organsku materiju. Da bi se fosfor oslobodio, biljka proizvodi enzim fosfatazu. Kada se ovaj enzim oslobodi u zemljište, on povećava dostupnost fosfora biljci. Što se tiče ishrane fosforom, ovi preparati povećavaju količinu fosforovih enzima koji se oslobađaju u zemljište.

Primenom biostimulatora na bazi alge povećava se opšta apsorbcija nutritijenata i time fotosinteza hlorofila. Poboljšana fotozinteza biljke uslovljava poboljšan razvoj biljke. Aktivacija nutricionih enzima dozvoljava bolje iskorišćenje đubriva i uzrokuje značajne kvantitativne i kvalitativne koristi. Posebno dobre rezultate primena biostimulatora daje u stresnim uslovima (loš kvalitet zemljišta), gde omogućava maksimalno iskorišćenje đubriva unesenog folijarno ili preko zemljišta.

Preparati za brzi rast biljaka

Naši preparati za brzi rast biljaka

Proizvodi na bazi alge su prorodni biostimulatori kji aktiviraju biohemiske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate metabolizma i procesa sinteze.

Dejstvo preparata na bazi alge pokazalo je pokazalo je povećanje proizvodnje azot reduktaze, što je uslovilo lakše i više apsorbovanog azota iz zemljišta i bolje kretanje azota kroz samu biljku.

Svi biostimulatori

Najbolji izbor

Biostimulator za biljke

Proizvodi na bazi Ascophyllum nodosum alge su prirodni biostimulatori koji aktiviraju biohemijske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate metabolizma i procesa sinteze.

Korišćenje ovih proizvoda, koji imaju pozitivan uticaj na biljku, omogućava Vam ekološki i ekonomkski održivu proizvodnju.

Gde kupiti Poručite telefonom
Biostimulator za biljke
Preparati za brzi rast biljaka

Preparati za brzi rast biljaka

Biostimulatori su supstance koje se primenjuju na biljke kako bi poboljšale njihov rast, razvoj, otpornost na stres, i ukupnu produktivnost. Proizvodi od morskih algi utiču na rast i razvijanje korena, povećanjem veličine korena i živahnosti. Biostimulansi uopšte mogu da utiču na razvoj korena poboljšavajući formiranje bočnih korena i povećavajući ukupni volumen korenskog sistema.

Pročitajte više

BLOG

Upotreba biostimulatora na bazi alge na poljima lubenice

Upotreba biostimulatora na bazi alge na poljima lubenice

15. Septembar 2022. godine

Lubenica (Citrullus lanatus) ili bostan pripada porodici tikvi. Gaji se na njivama, plantažama, plastenicima. Lubenica je jednogodišnja zeljasta biljka, uglavnom zelene boje sa šarama ...

Detaljnije
Algo Composter

Algo Composter

17. Avgust 2022. godine

Za potrebe revitalizacije i sanacije ekoloških problema, kao i za preventivno delovanje kako ne bi dolazilo do ozbiljnih ekoloških katastrofa, kompanija je razvila proizvod na bazi braon morske alge, Algo Composter. Razvijen je sa ciljem ...

Detaljnije
Sistem prečišćavanja otpadnih voda

Sistem prečišćavanja otpadnih voda

13. Jul 2022. godine

Veoma je bitno govoriti o problemu otpadnih voda, kao i načinu zaštite voda od zagađenja. Voda predstavlja izvor života na Zemlji i kao takvu neophodno je čuvati. Pre nego počnemo sa pričom o ...

Detaljnije