Algo Bio Algo Bio Algo Bio Algo Bio

Algo Tehnology

Imamo jedinstvenu sertifikovanu tehnologiju koja proizvodi koncentrovane proizvode koji daju odlične rezultate.

O nama

Prirodni biostimulator na bazi alge

Korišćenjem biostimulatora iz naše ponude, koji ima pozitivan uticaj na biljku, omogućava Vam ekološki i ekonomski održivu proizvodnju.

Svi preparati

Ekološka rešenja

Naš proizvod Algo Composter za tretman čvrstog komunalnog otpada biološki prerađuje i smanjuje količinu i zapreminu deponija u zavisnosti od sadržaja organskih sastojaka.

Detaljnije

Rast i razvoj biljaka

Preparati koji se koriste u procesu rasta i razvoja biljaka su: Algo Bio, Algo Pan, Algo Preor i Algo Fagus.

Biostimulatori

Algo Tehnology

Naša kompanija se bavi razvojem, istraživanjem i proizvodnjom organskih proizvoda namenjenih poljoprivredi (biostimulatori) i revitalizacijom ekoloških zagađenja.

Inspirisani rastućom svetskom potrebom za rešavanjem problema životne sredine, potrebom ljudi za organskom ishranom i zdravim životnim stilom, kompanija je poslednjih nekoliko godina investirala u ozbiljna naučna istraživanja. .

Prirodni Organski Biostimulatori

Prednosti

Otpornost biljke na abiotske stresove,tolerancija na sušu i salanitet, tolerancija prema smrzavanju, kao i prema visokim temperaturama, zagađenju...

Biostimulatori na bazi algi

Organski proizvodi

Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi i zemljištu čime se drastično uvećava njihov broj te se na taj način ubrzavaju mikrobiološki procesi.

Rast i razvoj biljaka

Ekologija

Bavimo se razvojem, istraživanjem i proizvodnjom organskih proizvoda namenjenih revitalizaciji ekoloških zagađenja.

Biostimulatori u poljoprivredi

Mehanizmi

Visok sadržaj hormona auksina i citokinina - visok sadržaj polisaharida, amino kiselina i proteina.

Preparati i Biostimulatori

Algo Tehnology

Ekološka rešenja

Predmet naših aktivnosti obuhvata sanaciju: vodotokova, postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, oštećena zemljišta i drugo.

Imamo jedinstvenu sertifikovanu tehnologiju koja proizvodi koncentrovane proizvode koji daju odlične rezultate.

Poljoprivreda Ekologija

BIOSTIMULATORI NA BAZI ALGI

Naši proizvodi su prirodni biostimulatori na bazi braon morske alge koji aktiviraju biohemiske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate procesa sinteze i metabolizma.

Algo alfa

Algo Alfa

Razvoj lisne površine i poboljšan proces fotosinteze. Bolje usvajanje hranjivih...

Detaljnije
Algo pan

Algo Pan

Povećana produkcija cvetnih hormona i bolja oplodnja. Povećan kvalitet ploda....

Detaljnije
Algo preor

Algo Preor

Povećana aktivnost mikroflore u zemljištu. Dugoročno povećanje plodnosti zemljišta....

Detaljnije
Algo fagus

Algo Fagus

Bolji razvoj korenovog sistema. Bolja razmena hranjivih materija list/koren....

Detaljnije
Algo Composter

Algo Composter

Algo Composter smanjuje količinu i toksičnost organskog mulja biohemiskom...

Detaljnije

KONTAKTIRAJTE NAS

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKTIRAJTE NAS

*Ukoliko je pravno lice, nisu obavezna prva 3 polja

POGLEDAJTE VIDEO

Korišćenjem vrednih prirodnih sirovina prilikom proizvodnje inovacionih i kvalitetnih proizvoda, omogućavamo Vam ekološki odgovorna rešenja za efikasne i ekonomski isplative proizvodne programe.

Biostimulatori u poljoprivredi

Dejstvo preparata na bazi alge pokazalo je povećanje proizvodnje azot reduktaze, što je uslovilo lakše i više apsorbovanog azota iz zemljišta i bolje kretanje azota kroz samu biljku. Biljka teško apsobuje fosfor iz zemlje, jer je vezan za organsku materiju. Da bi se fosfor oslobodio, biljka proizvodi enzim fosfatazu. Kada se ovaj enzim oslobodi u zemljište, on povećava dostupnost fosfora biljci. Što se tiče ishrane fosforom, ovi preparati povećavaju količinu fosforovih enzima koji se oslobađaju u zemljište.

Primenom biostimulatora na bazi alge povećava se opšta apsorbcija nutritijenata i time fotosinteza hlorofila. Poboljšana fotozinteza biljke uslovljava poboljšan razvoj biljke. Aktivacija nutricionih enzima dozvoljava bolje iskorišćenje đubriva i uzrokuje značajne kvantitativne i kvalitativne koristi. Posebno dobre rezultate primena biostimulatora daje u stresnim uslovima (loš kvalitet zemljišta), gde omogućava maksimalno iskorišćenje đubriva unesenog folijarno ili preko zemljišta.

BLOG

Primena  ALGO FAST  preparata u proizvodnji lekovitog i začinskog bilja

Primena ALGO FAST preparata u proizvodnji lekovitog i začinskog bilja

20. Oktobar 2020. godine

Zbog povećane potrebe za lekovitim i začinskim biljem sve više proizvođača se okreće gajenju ovih kultura. Dobijanje sirovina određenog...

Detaljnije
Primena preparata Algo Composter - održavanje bazena

Primena preparata Algo Composter - održavanje bazena

14. Septembar 2020. godine

Preparat Algo Composter na bazi alge Ascophyllum nodosum je organsko sredstvo koje pogodno za efikasno čišćenje otvorenih i zatvorenih bazena...

Detaljnije
Upotreba preparata na bazi alge Ascophyllum nodosum u organskoj poljoprivredi

Upotreba preparata na bazi alge Ascophyllum nodosum u organskoj poljoprivredi

31. Avgust 2020. godine

Organska proizvodnja je sistem koji optimizuje kulturne, biološke i tehnološke veštine koje podstiču ...

Detaljnije