Algo Alfa

Algo Alfa je preparat na bazi ekstrakta braon morske alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu. Sadrži izbalansiran odnos makro i mikro elemenata, prirodnih hormona (citrokinina,auksina...), kao i veću količinu polisaharida I aminokiselina prisutnih u algi. Sve ovo omogućava proizvodu visoku efikasnost prilikom primene. Vrlo brzo se usvaja kod biljaka i rezultati su vidljivi svega nakon nekoliko dana.

Preparat Algo Alfa pripada klasi azotnih đubriva biljnog porekla. Hemijski sastav preparata Algo Alfa čini 2% azota i 3% organskog ugljenika. Ne postoji negativno delovanje na gajene biljke, ljudi, životinje i životnu sredinu prilikom njegove primene. Preparat Algo Alfa moguće je kombinovati sa svim pesticidima, đubrivima i mikrobiološkim preparatima. Bitno je naglasiti da kod preparata Algo Alfa ne postoji karenca.

Algo Alfa preparat


PREDNOSTI PRIMENE PREPARATA ALGO ALFA

- Poboljšanje aktivnosti mikroorganizama u rizosferi i njihove interakcije sa korenom.
- Primenom preparata Algo Alfa povećava se otpornost biljaka na abiotske i biotske stresove. Jedinjenja u ektraktu morkse alge mogu generisati hormonski odgovor u biljci i tako uticati na plastičnost i elastičnost ćelija. Na taj način biljka bolje reguliše promet vode što generalno utiče na rast korena i vitalnost biljke. Što pomaže biljci da lakše prevaziđe stresove izazvane npr sušom, fizičkim oštećenjima ili štetočinama.
- Poboljšavanje karakteristike tla upotrebom preparata ogleda se i u zadržavanju vode. Alginatska kiselina, unutar ektrakta alge, vezuje se sa metalnim radikalima u zemljištu i tako se formiraju polimeri sa povećanom molekularnoim težinom, koji u sebi sadrže veću količinu vlage. Ovo je posebno bitno u oblastima koj se odlikuju dugim sušnim periodima i gde zemljište ne zadržava dovoljnu količinu vlage.
- Boja, gustina i ujednačen rast listova kao i intezivnije cvetanje je takođe posledica biostimulativnog efekta preparata Algo Alfa
- Primenom preparata Algo Alfa takođe pospešuje se proces fotosinteze i efikasnije korišćenje sunčeve energije (usled povećanja nivoa hlorofila) kao i bolje i brze otvaranje stoma na listovima biljaka.
- Biljaka koje su tretirane preparatom Algo Alfa imaju veću ujednačenost plodova kao i veći kvalitet istih.


PRIMENA PREPARATA ALGO ALFA U RATARSTVU

Primena preparata Algo Alfa u ratarstvuKultura

Vreme aplikacije

Doziranje

Preparat

Pšenica, ječam 

Jesen – nakon nicanja biljke, 

Proleće – početak vegetacije

1 l/ha     250 l -350 l vode 

ALGO ALFA 

Početak faze vlatanja 

1 l/ha    250 l -350 l vode

ALGO FAGUS

Kukuruz

Faza 4-8 lista 

1 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO ALFA

Poslednje prskanje zaštitom 

1-1,5 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO PAN

Suncokret 

Faza 4-6 para listova 

1 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO ALFA

Faza butonizacije 

1-1,5 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO PAN 

Šećerna repa 

Proleće - početak vegetacije

1 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO ALFA 

Sredinom jula (dodatni tretman avgust – formiranje šećera)

1-1,5 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO PAN 

Soja 

Faza trećeg tropera 

1 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO ALFA

Period pre cvetanja 

1-1,5 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO PAN 

Uljana repica 

Jesen – nakon nicanja biljke, 

Proleće – početak vegetacije 

1 l/ha   250 l -350 l vode

ALGO ALFA 

Period pre cvetanja 

1-1,5 l/ha 250 l -350 l vode

ALGO PAN

Lucerka;

Nakon svake kosidbe

1 l/ha     250 l -350 l vode

ALGO ALFAPRIMENA PREPARATA ALGO ALFA U HORTIKULTURI

Primena preparata Algo Alfa u hortikulturi

Folijarno (preko lista) - Nanošenje preparata prskanjem u količini od 1 litra po hektaru, po cveću, travi, grmlju, drveću, daje efikasne rezultate. Veoma je bitno ravnomerno nanošenje, tako da rastvor osim preko biljaka bude nanet i preko samog zemljišta. U zavisnosti od toga, količina vode u kojoj se rastvara preparat kreće se od 200l - 500l. U situacijama retkog zalivanja, potrebno je koristiti rastvor sa preparatom Algo Alfa tokom svakog planiranog zalivanja.