Prirodni biostimulatori

Algo Tehnology

Biostimulatori na bazi algi

Proizvodi su dobijeni ekstrakcijom alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu.

Visok kvalitet tečnog ekstrakta ove alge koristi se za, kako za folijarno tretiranje, tako i za tretiranje zalivanjem.

Proizvodi na bazi Ascophyllum nodosum alge su prirodni biostimulatori koji aktiviraju biohemijske i enzimske procese u biljci i poboljšavaju rezultate metabolizma i procesa sinteze.

Korišćenje ovih proizvoda, koji imaju pozitivan uticaj na biljku, omogućava Vam ekološki i ekonomski održivu proizvodnju.

Biostimulatori Algo Tehnology Algo Tehnology biostimulatori rasta
biostimulatori na bazi algi prirodni biostimulatori

Biostimulatori rasta

Algo Alfa

Algo Alfa

Razvoj lisne površine i poboljšan proces fotosinteze. Bolje usvajanje hranjivih....

Detaljnije
Algo Pan

Algo Pan

Povećana produkcija cvetnih hormona i bolja oplodnja. Povećan kvalitet ploda....

Detaljnije
Algo Fast

Algo Fast

Zbog povećane potrebe za lekovitim i začinskim biljem sve više proizvođača ....

Detaljnije
Algo Preor

Algo Preor

Povećana aktivnost mikroflore u zemljištu. Dugoročno povećanje plodnosti....

Detaljnije
Algo Fagus

Algo Fagus

Bolji razvoj korenovog sistema. Bolja razmena hranjivih materija list/koren....

Detaljnije

Svi preparati su prirodni biostimulatori koji aktiviraju enzimske procese u biljci, poboljšavaju procese sinteze, omo­gućavaju biljkama da lakše prebrode abiotske i biotska stresove. Prirodano izbalansirani odnos makro i mik­ro elemenata, prirodnih hormona, kao i velika količina polisaharida prisutnih u algi omogućava ovim proizvodima visoku efikasnost. Veoma se brzo usvajaju kod biljaka i rezultati su vidljivi svega nakon nekoliko dana.

Naši proizvodi mogu se koristiti u organskoj, tradicionalnoj proizvodnji i na svim poljoprivrednim kulturama.