Poljoprivreda

Algo Preor

Algo PreOr je organski preparat na bazi braon morske alge Ascophyllum nodosum koji se koristi za ubrzavanje i stabilizaciju prosesa fermentacije žetvenih ostataka. Spada u fermentore. Polisaharidi koji veoma intenzivno deluju na mikroorganizme drastično ubrzavaju procese fermentacije i raspada žetvenih ostataka na njivama.

Preparat Algo PreOr obezbeđuje prirodnu helaciju u zemljištu zbog prisutnih alginata, čime omogućava povećanje minerala u biljkama, povećanu aeraciju i kapacitet zadržavanja. Ovako promenjena struktura zemljišta u rizosferi postaje pogodno okruženje za rast i aktivnost mikroorganizama.

Algo Preor Biostimulator

Sastav mikroflore u rizosferi, zavisi od mnogo faktora: temperatura, kapacitet zadržavanja vode, snabdevenost kiseonikom, postupak obrade i drugo. Primenom Algo PreOr preparata direktno u tlo menjamo mikrobiološku sliku i aktiviramo prisutnu mikro populaciju.

Sastojci u preparatu pokazali su efikasnost kao sredstvo za kontrolu protiv bakterija, virusa, gljiva i nematoda.

Direktnom primenom ovog preparata na zemljište stimulišemo rast biljaka i dugoročno poboljšavamo kvalitet tla, bez štetnih posledica na ekosisteme.

Način upotrebe:
Litar koncentrovanog sredstva Algo PreOr rastvoriti sa 400L vode i isprskati po žetvenim ostacima neposredno pre zaoravanja parcele. Rastvor od 400 litara je dovoljan za tretman jednog hektara površine žetvenih ostataka.

Preporuka:
Maksimalni učinci proizvoda Algo PreOr se postižu što većim stepenom usitnjavanja bio mase kao i unošenjem preporučene količine stajnjaka preko žetvenih ostataka. Zaoravanjem se biljni ostaci uključuju u proces kruženja organske materije u zemljištu.

Korišćenjem Algo PreOr dobijamo zemljište sa korisnom mikroklimom, optimiziranim sadržajem vlage, boljom strukturom, što pozitivno utiče na plodnost i produktivnost zemljišta.