Naziv:
ALGO PreOr

Formulacija:
Preparat na bazi morske alge (Ascophyillum nodosum), braon boje

Negativna delovanja preparata:
Ne postoji negativno delovanje na gajene biljke, ljude, toplokrvne životinje i vodene biljke.

 

 

Preparat se koristi za ubrzavanje i stabilizaciju procesa fermentacije žetvenih ostataka na njivama. Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi i zemljištu čime se drastično uvećava njihov broj te se na taj način ubrzavaju mikrobiološki procesi. Algo PreOr ne sadrži mikroorganizme, već obezbeđuje hranu postojećim mikroorganizmima i pospešuje njihov rast.

Način upotrebe:

Litar koncentrovanog sredstva Algo PreOr rastvoriti sa 400L vode i isprskati po žetvenim ostacima neposredno pre zaoravanja parcele. Rastvor od 400 litara je dovoljan za 1 hektar.

Preporuka:

Maksimalni učinci proizvoda Algo PreOr se postižu što većim stepenom usitnjavanja bio mase kao i unošenjem preporučene količine stajnjaka preko žetvenih ostataka.
Zaoravanjem se biljni ostaci uklučuju u proces kruženja organske materije u zemljištu.

Korišćenjem Algo PreOr dobijamo zemljište sa korisnom mikroklimom, optimiziranim sadržajem vlage, boljom strukturom, što pozitivno utiče na plodnost i produktivnost zemljišta.