ALGO ALFA
– Razvoj lisne površine i poboljšan proces fotosinteze
– Bolje usvajanje hranjivih elemenata
ALGO PAN
– Povećana produkcija cvetnih hormona, bolja oplodnja
– Povećana otpornost biljaka prema abiotslim i biotskim    stresovima
– Povećan kvalitet i kvantitet ploda
ALGO PREOR
– Povećana aktivnost mikroflore u zemljištu
– Ubrzavanje kompostiranja 
– Dugoročno povećanje plodnosti zemljišta
 ALGO FAGUS
– Bolji razvoj korenovog sistema
– Bolja razmena hranjivih materija list/koren
– Intezivan rast biljke i ujednačenost proizvoda
Proizvodi su dobijeni ekstrakcijom alge Ascophyllum nodosum koja se skuplja u Atlanskom okeanu.
Svi pre­parati su prirodni biostimulatori koji aktiviraju enzimske procese u biljci, poboljšavaju procese sinteze, omo­gućavaju biljkama da lakše prebrode abiotske i biotska stresove. Prirodano izbalansirani odnos makro i mik­ro elemenata, prirodnih hormona, kao i velika količina polisaharida prisutnih u algi omogućava ovim pro­iz­vo­dima visoku efikasnost. Veoma se brzo usvajaju kod biljaka i rezultati su vidljivi svega nakon nekoliko dana. Naši proizvodi mogu se koristiti u organskoj, tradicionalnoj proizvodnji i na svim poljoprivrednim kulturama.
Konstantna upotreba pomaže izgradnji i podršci prirodnom imunom sistemu biljke. Korišćenje ovih proiz­voda omogućava Vam ekološki i ekonomski isplativu proizvodnju. 

GENERALNI NAČIN APLIKACIJE PREPARATA

5 ml preparata na 1 l vode

Preparat dobro promućkati i odmeriti dozu i sipti u prskalicu.
Raspršivati ravnomerno preko biljke.
1-2 l preparata po ha
Količina vode 200-400l
Preparat dobro promućkati, i prvo rastvoriti u 20 l vode.
Zatim tu količinu dodati u prskalicu
1 – 1,5 l preparata na 400-800 l vode
Preparat dobro promućkati,
odmeriti dozu i sipati u sistem
Dodatno folijarno tretirati biljke
u koncentraciji 50 ml / 10 l vode.
Hidroponija: 1 l preparata na 5000 l vode.
Preparat rastvioriti u 20 l vode i sipati u sistem.
UPOTREBA PREPARATA NA POVRĆU

Kultura

Vreme aplikacije

doziranje

preparat

Korenasto, krtalasto povrće
(krompir, mrkva, celer, rotkvica ….)

Pojava 5-7 lista

50ml/ 10 l vode          1l / ha

ALGO FAGUS 

Faza pred cvetanje, odnosno u cvetu

ALGO PAN

Nalivanje ploda

ALGO FAGUS

Lisnato povrće
(spanać, zelje, salate, kupus…), začinsko bilje

15 dana nakon rasađivanja 

50ml/ 10 l vode          1-1,5 l/ ha

ALGO ALFA

Obrazovanje glavice

ALGO FAGUS

Plodonosno, mahunasto povrće
(paradajz, paprika,pasulj, grašak, boranija)

15 nakon rasađivanja

50ml/ 10 l vode          1.2-2 l /ha

ALGO FAGUS

Faza pred cvetanje, odnosno u cvetu

ALGO PAN

Zrenje plodova

ALGO FAGUS

Lukavičisto (luk, praziluk…)

Faza nakon 5-7 lista

50ml/ 10 l vode          1-1,5 l / ha

ALFO ALFA

Formiranje glavice

ALGO FAGUS

Ostalo (cvetasto, stabljičasto:
karfiol, brokoli, artičoka, keleraba)

 

Pojava 5-7 lista

50ml/ 10 l vode          1-1,5 l/ ha

ALGO FAGUS

Faza pred cvetanje, odnosno u cvetu

ALGO PAN

Nalivanje ploda

ALGO FAGUS

PRIMENA PREPARATA KOD VOĆA

Kultura

Vreme aplikacije

doziranje

preparat

Jagodičasto voće
(jagoda, malina, kupina, borovnica, vinova loza….)

Pojava prvih listova, početak vegetacije

50ml/ 10 l vode          1l/ ha

ALGO FAGUS 

Faza neposredno pred cvetanje i u cvetu

50ml/ 10 l vode          1-1,2 l / ha

ALGO PAN

Početak sazrevanja ploda

50ml/ 10 l vode          1-1,5 l / ha

ALGO FAGUS

Koštićavo voće
(šljiva, breskva, trešnja…)

Pojava prvih listova, početak vegetacije

50ml/ 10 l vode          1l/ ha

ALGO FAGUS 

Faza neposredno pred cvetanje i cvetu

50ml/ 10 l vode          1-1,3 l / ha

ALGO PAN

Početak sazrevanja ploda

50ml/ 10 l vode          1-1,5 l / ha

ALGO FAGUS

Jabučasto voće
(jabuka, kruška, dunja…)

Pojava prvih listova, početak vegetacije

50ml/ 10 l vode          1l/ ha

ALGO FAGUS 

Faza neposredno pred cvetanje i u cvetu

50ml/ 10 l vode          1-1,4 l / ha

ALGO PAN

Početak sazrevanja ploda

50ml/ 10 l vode          1-1,4 l / ha

ALGO FAGUS

Jezgrasto voće
(orah, leska, kesten..)

Pojava prvih listova, početak intezivne vegetacije

50ml/ 10 l vode          1l/ ha

ALGO FAGUS 

Faza neposredno pred cvetanje i u cvetu

50ml/ 10 l vode          1-1,3 l / ha

ALGO PAN

Početak formiranja ploda

50ml/ 10 l vode          1-1,3 l / ha

ALGO PAN

Tropsko

Pojava prvih listova, početak vegetacije

50ml/ 10 l vode          1l/ ha

ALGO FAGUS 

Faza neposredno pred cvetanje i u cvetu

50ml/ 10 l vode          1-1,2 l / ha

ALGO PAN

Početak sazrevanja ploda

50ml/ 10 l vode          1-1,2 l / ha

ALGO PAN

PRIMENA PREPARATA U RATARSTVU

Kultura

Vreme aplikacije

doziranje

preparat

Pšenica, ječam

Jesen – nakon nicanja biljke,

Proleće – početak vegetacije

1l/ha 

ALGO FAGUS 

Početak faze vlatanja 

1 l/ha

ALGO PAN

Kukuruz

Faza 6-8 lista

1l/ ha

ALGO FAGUS 

Poslednje prskanje zaštitom

1-1,2 l/ha

ALGO PAN

Suncokret

Faza 4-6 lista

1l/ ha

ALGO FAGUS 

Faza 10-12 lista

1-1,2 l/ha

ALGO PAN

Šećerna repa

Proleće – početak vegetacije

1 l/ha

ALGO FAGUS 

Sredinom jula,

(dodatni tretman avgust – firmiranje šećera)

1-1,2 l/ha

ALGO PAN

Soja

Faza 6-8 lista

1 l/ha

ALGO FAGUS 

Period pre cvetanja

1-1,2 l/ha

ALGO PAN

Uljana repica

Jesen – nakon nicanja biljke,

Proleće – početak vegetacije

1 l/ha

ALGO FAGUS 

Dve-tri nedelje nakon prvog tretmana

1-1,5 l/ha

ALGO PAN

Lucerka

Nakon svake kosidbe 

1 l/ha

ALGO PAN

Hortikultura
Preparati na bazi alge mogu se primenjivati na svakoj biljci. Folijarno nanošenje na cveće, travu, grm, drvo daje efikasne rezultate. Kod prskanja biljaka bitno je da osim same biljke, prepatat bude nanesen
i preko zemljišta. Doza preparata 5ml/1l vode.
Kod semena i rasada cveća, trave koristiti dozu 25 ml/10 l vode.
Ukoliko prskate cvet, dva dana pre sečenja koristite dozu 1 ml/1l vode. Cvet će vam tako duže trajati
nakon sečenja.
Za tretiranje trave koristiti ALGO ALFA, svaki put posle košenja u koncentraciji 1l/ha.

UPOTREBA ALGO PANA ZA PROIZVODNJU RASADA

Voće
Kod tretmana rasada voćaka koristiti 50 ml/ 10l vode .
Sadnice potopti tokom noći u rastvor 8-10 h, a zatim istim rastvorom zaliti svaku biljku nakon sadnje.
Povrće
Seme povtrarskih biljaka potopiti u rastvor 3-4 sata. Doza primene: 5ml/ 1l vode.
Ovim postupkom omogućićemo povećanje ukupne klijavost i i smanjenje srednjeg vremena klijanja.
Prvi tretman sadnica izvršiti nakon formiranja 2-3 prava lista. Doza primene: 5ml/ 1l vode.
Folijarno nanositi prskalicom u vidu magle.
Na svakih 14 dana ponoviti tretman, iste doze.
Neposredno pre rasađivanja potopite sadnice u rastvor, (3-4 h), i zatim ih zaliti istim rastvorom.
Ovim postupkom omogućavate da biljka lakše prebrodi stres prilokom sadnje.
MOGUĆNOSTI PRIMENE PREPARATA KOD ZAŠTITE BILJA
Preparati na bazi alge Ascophyllum nodosu pokazali su se kao odlična sredstva za zaštitu biljaka.
Prednost njihove upotrebe samostalno ili u kombinaciji sa drugim preparatima ogleda se u:
– Smanjenju pojave vaši, grinja i buba na biljkama 
– Povećanju ootpornosti prema fitopatogenim organizmima
– Otpornosti prema bolestima korena Fusarium
– Otpornosti  biljaka prema šupljikavost lista, kovrđavost lista, rak kore jabuke i kruške 
Primenom preparata na bazi alge (Algo Pan) smanjujemo potencijal za infekcije bolestima i održavamo visok imunološki nivo biljaka.

UPOTREBA PREPARATA U ORGANSKOJ PROIZVODNJI NA BAZI ALGE (Ascophyllum nodosum)

 
Organska proizvodnja je sistem koji optimizuje kulturne, biološke i tehnološke veštine koje postiču obnavljanje resursa, ekološku ravnotežu i očuvanje biodiverziteta. 
Organska poljoprivreda je način proizvodnje useva koji uključuje mnogo više od ne upotrebe veštačkih pesticida, đubriva. Osnovni pricipi ovakve proizvodnje sadrže i sledeće: zaštita životne sredine, smanjenje erozije tla, optimizacija uslova za biološku aktivnost i raznovrsnost unutar zemljišta,korišćenje i recikliranje obnovljivih resursa i poštovanje prirodnih ciklusa.
Prednosti organskih poljoprivrednih proizvoda:
– Kvalitet i bezbednost hrane – Organski proizvodi imaju povećanu biološku i nutritivnu vrednost koja se
  ogleda kroz povećan sadržaj vitamina i minerala, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, antioksidanasa.
– Hrana bez ostataka od pesticida i teških metala
– Genetski modifikovani organizmi (GMO) i njihovi proizvodi su apsolutno zabranjeni u organskoj proizvodnji
– Visoko standardizovana proizvodnja
Organska poljoprivreda može biti održiv alternativni način proizvodnje
za poljoprivrednike, ali ima mnogo izazova i problema:
– Nabavka kvalitetnog semena
– Troškovi kontrole kvaliteta
– Veće angažovanje radne snage
– Cena sredstava za đubrenje i zaštitu 
– Edukacija
– Plasman proizvoda
Organska poljoprivreda obično se karakteriše manjim prinosom useva, uglavnom zbog ograničenja u razvoju biljke (bez upotrebe veštačkih đubriva) i zaštiti (bez upotrebe pesticida). Da bi se smanjio ovaj nedostatak produktivnisti , sektor organske proizvodnje traži nove mogućnosti kako pospešio sistem gajenja.
Biostimulatori se smatraju među najinovatinijimi perspektivnim rešenjima za poboljšanje održivosti
i profitabilnosti organske poljoprivrede. 
 
Firma Algo tehnology proizvodi biosimulatore na bazi alge Aciphyllum nodosum.
Ova organska vitaminska pilula u malim dozama daje vašoj biljci kvalitet i kvantitet.
– Aktivniji razvoj korenovog sistema
– Povećanje uzimanja hranjivih sastojaka (promenom fizičko-hemiskih
   karakteristika zemljišta, formiranje dostupnijih komlesa mikrohrane)
– Efikasnija upotreba organskih đubriva 
– Sigurna i efikasna oplodnja 
– Stimulacija prirodnog primarnog metabolizma biljke 
– Otpornost biljke na ograničenje nutritijenata i sredstava zaštite 
– Jačanje imuniteta biljke (otpornost prema bolestima i štetočinama) strana… 
– Veća produktivnost i kvalitet proizvoda
– Visok nivo odživosti biljke nakon stesa ( suša, hladnoća, vetar…), čak i nakon fizičkih oštećenja
– Dobar sadni materijal uz naše preparate, postaje vrhunski
Ne mora organska poljoprivreda da bude ekonomski ne isplativa.
Uz biostimilatore ALGO TEHNOLOGY povećajte profitabilnost i kvalitet života.

EFEKTI EKSTRAKTA ALGE I MEHANIZMI DELOVANJA

PREDNOSTI
Otpornost biljke na abiotske stresove:
1.1 Tolerancija na sušu i salanitet
1.2 Tolerancija prema smrzavanju
1.3 Tolerancija prema visokim temperaturama,
   poplavama, zagađenju
Otpornost biljke na biotske stresove (paraziti, bolesti)
Poboljšanje rasta biljke i kvaliteta prinosa i plodova:
intenzivniji rast korena i izdanaka (listova)
ranije cvetanje
veći prinosi
ujednačeno sazrevanje
   i veličina plodova
povećani antioksidansi
Uticaj na plodove nakon berbe:
produžen rok trajanja
poboljšanje nutritivne
    vrednosti
MEHANIZMI
Visok sadržaj hormona auksina i citokinina
– visok sadržaj polisaharida, amino kiselina i proteina 
– sadrže makroelemente (N, P, K, Ca, Mg, S)
    i mikroelemente (Mn, Cu, Fe, Zn,…)
Bolja iskorišćenost vode:
– smanjenje isparavanja
– poboljšan rad stoma
– poboljšana razmena hranjivih materija list/koren
Fiziološke i biohemiske promene:
– produžena svežina plodova
– biofortifikacija
– povećanje hlorofila
– povećan sadržaj mikroelemenata Fe, Cu, Zn…
FERTIGACIJA ZALIVANJE SEMENSKI TRETMAN
• Smanjenje broja patogenih MO
• Povećanje korenovog sistema
   i veći broj laterarnih korena
• Povećanje plodnosti zemljišta
• Povećan broj korisnih mikroorganizama
 
Efekti u rizosferi:
– povećana aktivnost mikroorganizama
– promene u organskoj materiji zemljišta
   i stukturi
– izmenjen izgled i struktura korena