Naziv:
ALGO PreOr

Formulacija:
Preparat na bazi morske alge (Ascophyillum nodosum), braon boje

Negativna delovanja preparata:
Ne postoji negativno delovanje na gajene biljke, ljude, toplokrvne životinje i vodene biljke.

 

 

Preparat se koristi za ubrzavanje i stabilizaciju procesa fermentacije žetvenih ostataka na njivama. Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi i zemljištu čime se drastično uvećava njihov broj te se na taj način ubrzavaju mikrobiološki procesi. Algo PreOr ne sadrži mikroorganizme, već obezbeđuje hranu postojećim mikroorganizmima i pospešuje njihov rast.

Način upotrebe:

Litar koncentrovanog sredstva Algo PreOr rastvoriti sa 400L vode i isprskati po žetvenim ostacima neposredno pre zaoravanja parcele. Rastvor od 400 litara je dovoljan za 1 hektar.

Preporuka:

Maksimalni učinci proizvoda Algo PreOr se postižu što većim stepenom usitnjavanja bio mase kao i unošenjem preporučene količine stajnjaka preko žetvenih ostataka.
Zaoravanjem se biljni ostaci uklučuju u proces kruženja organske materije u zemljištu.

Korišćenjem Algo PreOr dobijamo zemljište sa korisnom mikroklimom, optimiziranim sadržajem vlage, boljom strukturom, što pozitivno utiče na plodnost i produktivnost zemljišta.

Preparat se koristi za ubrzavanje i stabilizaciju procesa fermentacije žetvenih ostataka na njivama.

Dolazi do biološkog aktiviranja mikroflore na bio masi i zemljištu čime se drastično uvećava njihov broj , te se na taj način ubrzavaju mikrobiološki procesi. ALGO PREOR ne sadrži mikroorganizme , već obezbeđuje  hranu postojećoj mikroflori  i pospešuje njihov rast .

Način uporebe :

Neposredno pre zaoravanja parcele 1 litar Algopeora rasdtvoriti u 400 l vode/ ha i isprskati po žetvenim ostacima.

Priprema zemljišta je jedan od najvažnih aspekta poljoprivredne proizvodnje.

Kod organske proizvodnje to je veoma značajno i najvažniji preduslov za kvalitetan rod.

Zemljištu je potrebno obezbediti rastresitost sa povoljnjim vodnim režimom za razvoj korenovog sistema i zemljišne mikroflore. Biljni ostaci u zemljištu obezbeđuju uz pomoć mikroorganizama obnavljanje humusa.

 

ALGO PEOR  je organski preparat koji svojim aktivnim komponentama utiče na:

-Povećanje aktivnosti i količine mikroorganizama u zemljištu ( služi kao hrana )

-Preventivnu  zaštitu   od patogene mikroflore

-Promene u strukturi zemljišta (bolja  izmena toplote, vazduha, optimalni sadržaj vlage)

-Bolje formiranje korena i usvajanje hranjivih elemenata

-Značajno ubrzavanje kompostiranja

-Perspektino povećanje same plodnosti zemljišta

Način upotrebe:  U organskoj proizvodnji  2 litra rastvoriti 400 l vode i naneti na hektar površine.