Naziv:
ALGO FAGUS

Klasa: Organsko azotno đubrivo biljnog porekla

Sastav: organski azot (N) 3%; K²O 1%;
organski ugljenik (C) 3%;

Formulacija: Organsko azotno đubrivo na bazi morske alge ( Ascophyillum nodosum), braon boje

Negativna delovanja preparata : Ne postoji negativno delovanje na gajene biljke, ljude, toplokrvne životinje i vodene biljke

Kompatibilnost: Meša se sa svim pesticidima, đubrivima i mikrobiološkim preparatima

Karenca, kao i radna karenca ne postoji.

.

PREDNOSTI UPOTREBE ALGO FAGUS

ALGO FAGUS je organsko đubrivo i služi za prihranu ratarskih kultura, voća i povrća. Ovaj proizvod sadrži veliku količinu mikroelemenata (Cu, Zn, Mn, Fe), i minerala, vitamina, hormona, a u kombinaciji sa makroelementima N, K utiče pozitivno na razvoj biljke i zemljište. Prednosti upotrebe ovog đubriva na bazi alge ogleda se u bržem rastu korenovog sistema (bolji efekti usvajanja hranjivih materija), napredniji rast stabala i lisne mase (bolji metabolizam, transport, fotosinteza), poboljšanje formiranje plodova kao i povećanje prinosa i kvaliteta. Povećava otpornost biljke na abiotske (hladnoća, visoka temperatura, suša) i biotske (paraziti, bolesti) stresove.

VREME I DOZA APLIKACIJE: 

Folijarno: Ratarske, voćarske, povrtarske kulture (prilikom formiranjaprvih listova, cvetanja, formiranja plodova) tretirati sa 1-2 l/ha.

Fertigacija: Voće, povrće, ukrasne biljke u zaštićenim uslovima tretiratisa 250ml/100l vode.