Naziv:
ALGO COMPOSTER

Formulacija:
Preparat na bazi morske alge
(Ascophyillum nodosum), braon boje

Negativna delovanja preparata:
Ne postoji negativno delovanje na gajene biljke, ljude, toplokrvne životinje i vodene biljke.

Algocomposter -organsko sredstvo na bazi morskih algi.

1. Preparat se koristi za ubrzavanje i stabilizaciju procesa fermentacije
na biomasi, stajnjaku, procesima kompostiranja i dr.

Biološki aktivira prirodni ciklus komposta, razgradnjom otpada
i ubrzavanjem metaboličkih procesa.Dobija se kvalitetno đubrivo sa visokim sadžajem hranjivih materija.

Način upotrebe: Litar koncentrovanog sredstva Algocomposter rastvoriti sa 800 l vode , što je dovoljno za tretiranje 3-5 m3 mase . Nakon nekoliko dana preliti običnom vodom i tako reaktivirati preparat.

2. Algocomposter – rešenje za septičke jame

Biološki aktivira razlaganje. Eliminiše neprijatne mirise i štetne gasove – amonijak, metan , vodonik sulfid (preparat je biološki jonoizmenjivač)Smanjuje količinu mulja, eliminiše površinski sloj otpada, smanjuje učestalost ispumpavanja otpada kao i zapreminu. Čisti ceo sistem –
uključujući cevi i zapirače.

Način upotrebe: Litar koncentrovanog sredstva Algocomposter sipati u septičku jamu dimenzija do 5 m3.