Prezentacija Aleksandrovac

Prezentacija u Aleksandrovcu, odrzana je na inicijativu ”Agroarm-a”, inace generalnog distributera ALGO Biostiulator-a, a tema je bila poboljsanje kvaliteta proizvoda u vocarstvu i vinogradarstvu u tom kraju, kao i prednosti analize zemljista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *